Gestalt in organisaties

Gestalt in organisaties betekent aandacht voor het complex van factoren die gezamenlijk bepalend zijn voor de effectiviteit van de samenwerking tussen individuen in teams en binnen organisaties.
Zoals de mens een zelf organiserend organisme is, kun je op die manier ook naar organisaties kijken. Organisaties als een eenheid van individuen. Hoe sluiten de verschillende individuen op elkaar aan? Het ‘zelf organiserend organisme’ streeft op natuurlijke wijze naar groei en ontwikkeling. De kwaliteit en de effectiviteit van dat streven is een belangrijke factor in de daadkracht van het geheel om de doelen te bereiken. Binnen elke organisatiestructuur geldt eveneens een cultuur waarbij één ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en temperament moet zien aan te sluiten. Als dat niet of onvoldoende lukt, ontstaan er remmende effecten die de voortgang hinderen.  
Niet zelden liggen onbewuste krachten aan de basis hiervan en is er geen sprake van ‘kwade wil’. Stilstaan bij de bestaande situatie en onderzoeken hoe de balans is van dragende en remmende krachten, verbinding zoeken met de verschillende individuen en zorgen dat ieder individu van het organisatorisch geheel zich optimaal kan inzetten. Dit alles draagt bij aan vergroting van de slagkracht en de effectiviteit van de organisatie als geheel.
Fred Besemer heeft vanaf 1975 ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg als begeleider crisisinterventie, mentor, coördinator en beleidsadviseur met als specialisatie informele zorg en vrijwilligersbeleid. Gestalt Praktijk is ook te contracteren voor individuele coaching, teambegeleiding en interim management.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.