Over Gestalt Praktijk

De kennis en vaardigheden die ik opdeed zijn voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als mens, als man en als hulpverlener, van grote waarde.

Even voorstellen

Mijn naam is Fred Besemer. Ik ben geboren in 1952 in de stad Utrecht. Vanaf 1975 was ik actief in verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Vanaf 1991 tot mijn pensionering was ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als hulpverlener, beleidsadviseur informele zorg en vrijwilligersbeleid en familie vertrouwenspersoon. Mijn zevenjarige (post HBO)opleiding  tot gestalttherapeut volgde ik bij de Noord Nederlandse Gestalt Organisatie, de Nederlandse Vereniging voor Gestalttherapie en de Stichting Integratieve Psychotherapie Opleidingen (STIPO).

Mijn achtergrond

De kennis en vaardigheden die ik opdeed zijn voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als mens, als man en als hulpverlener, van grote waarde. Zij ondersteunen mijn behoefte om ook anderen te helpen en te stimuleren tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor denken, voelen en handelen. Nu meer en beter in contact met mezelf en anderen, geniet ik zeer van de ontwikkeling en groei van de mensen met wie ik werk.

Mijn trainers waren Wendela ter Horst, Richard Peterson en Daan van Praag voor gestalttherapie en Ghislaine Bromberger voor het onderdeel Gestalt in organisaties. Ik deed de afgelopen jaren workshops bij Barry Goodfield (video-diagnostiek en werken met trance), Ervin en Miriam Polster, Gary Yontef, Marty From, Bob en Rita Resnick voor gestalt- en relatietherapie.

Sinds 2002 ben ik ingeschreven in het Europese register als gestalttherapeut ER® en houder van het EuroCertificaat voor Psychotherapie (ECP). Lid van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT), de Europese Associatie voor Gestalttherapie (EAGT) en  lid van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) Geregistreerd bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).