Wat is gestalttherapie?

Een beknopte uitleg over gestalttherapie