Wat betekent ‘gestalt’ in gestalttherapie?

Een beknopte uitleg over gestalttherapie